WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Strona główna

 

Oświadczenie Wiesława Dobkowskiego senatora RP

 

W związku z wystąpieniem w dniu dzisiejszym, tj. 31.10.2018 r. Panów Waldemara Wyczachowskiego i Piotra Wysockiego dotyczącym poparcia Prawa i Sprawiedliwości dla Dariusza Matyśkiewicza w wyborach Prezydenta Bełchatowa oświadczam, że stanowczo podtrzymuję wszystkie moje twierdzenia z konferencji prasowej z dnia 30 października 2018 r.

 

Obecnie Pan Waldemar Wyczachowski, w przeciwieństwie do poprzedniej konferencji z udziałem wicepremiera Jarosław Gowina nie twierdzi, że Zarząd Okręgowy PiS podjął uchwałę dotyczącą poparcia Pana Dariusza Matyśkiewicza na Prezydenta Bełchatowa, nie twierdzi również, że zarząd ten wystąpił z wnioskiem do Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości o takie poparcie.

 

Pan Wyczachowski przedstawił uchwałę Prezydium Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, powtarzam uchwałę Prezydium Zarządu Okręgowego PiS, a nie uchwałę Zarządu Okręgowego PiS.

 

Zgodnie z art. 27 ust. 4 Statutu PiS do kompetencji Prezydium należy organizacja prac Zarządu Okręgowego PiS oraz między posiedzeniami Zarządu Okręgowego podejmowanie uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki, leżących w kompetencji Zarządu Okręgowego PiS.

 

Wobec powyższego Prezydium jest organem pomocniczym w stosunku do Zarządu Okręgowego partii, nie jest zaś samodzielnym organem decyzyjnym. Nawet gdyby przyjąć, iż Prezydium (zgodnie z powyższym) ma prawo podejmowania uchwały w sprawach nie cierpiących zwłoki, zauważyć należy, iż udzielenie poparcia dla kandydatów w wyborach samorządowych nie należy do spraw pilnych i nie cierpiących zwłoki. W tym przypadku nie było najmniejszych przeszkód, aby w okresie 2 tygodni dzielących I i II turę wyborów prezydenta zwołać posiedzenie Zarządu Okręgowego PiS w celu podjęcia decyzji o poparciu któregoś z kandydatów.

 

Poza tym, tak jak mówiłem na konferencji prasowej w dniu 30.10.2018 r., decyzję o poparciu przez Prawo i Sprawiedliwość kandydata na prezydenta miasta podejmuje Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, a Zarząd Okręgowy PiS może jedynie wystąpić z wnioskiem do tego komitetu o poparcie jednego z kandydatów.

 

O wiarygodności obydwu Panów „dementujących” moje wypowiedzi z dnia 30.10.2018 r. świadczy fakt, że zgodnie ze statutem nie mają oni prawa występować w imieniu Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, bowiem Zarząd ten może reprezentować wyłącznie jego prezes lub upoważnieni przez niego wiceprezesi, a ww. Panowie nie pełnią żadnej z tych funkcji.

 

Pragnę powtórzyć, że obecna Prezydent Bełchatowa Pani Mariola Czechowska w roku 2010 kandydowała do Rady Powiatu z listy Prawa i Sprawiedliwości, a od 2014 r. do chwili obecnej jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Pan Dariusz Matyśkiewicz od 2002 r. zawsze kandydował z list konkurencyjnych do naszej partii.

 

Dzisiejsza konferencja prasowa obydwu Panów świadczy o próbie dezinformacji wyborców, mającej na celu osłabienie kandydatury obecnej Prezydent Bełchatowa Pani Marioli Czechowskiej, członkini Prawa i Sprawiedliwości.

 

Senator RP

Wiesław Dobkowski